SPORTEN onder water…….

SPORTEN onder water…….

(BN de Stem van 16 april 2012 door Antoon Dirven)

Van sportduiken tot onderwater hockey en daarbij ook nog een enthousiaste jeugdgroep dat kun je sinds de oprichting in 1968 vinden bij Onderwater Sport Vereniging Duikteam Argonauta te Breda.

Met veel enthousiasme werd met een tiental leden gestart en gestaag groeide de duikvereniging uit tot een veelzijdige onderwatersportvereniging met ongeveer 175 leden, inclusief jeugdleden. Nieuwe leden die de duiksport ambiëren krijgen naast een theoretische opleiding de praktische toepassing in het zwembad geleerd. Vrij snel wordt het buitenwater opgezocht om de opleiding af te ronden maar daar is een duikpak voor nodig. In de beginperiode moest je die nog zelf in elkaar plakken en ook de rest van de duikuitrusting was naar de normen van nu erg primitief. Op dit gebied is gelukkig veel veranderd en in een goede duikshop vindt je nu een rijke sortering duiksport materiaal.

De persluchtvoorziening was ook een zorgenkind , de duikflessen moesten dan ook in Rotterdam gevuld worden tot het moment dat we zelf een hogedruk compressor aanschaften. Perslucht is voor de leden vanaf dat moment gratis en voor de opleiding zijn een tiental duiksets ter beschikking.

Toch was er nog een grote wens, een eigen clubruimte. Deze wens werd vrij snel vervuld door medewerking van de Sportfondsenbad directie. 10 januari 1973 was voor de leden dan ook een historisch moment . Ons eigen clubhuis, gevestigd in het Sportfondsenbad met eigen ingang aan de Chassesingel werd in gebruik genomen. Na de sluiting van het bad werd in april 2000 het “oude” clubhuis gesloten en met medewerking van de Gemeente Breda een schitterend “nieuw” clubhuis in gebruik genomen bij zwembad De Wisselaar.

Uit Engeland geïmporteerd als conditietraining voor sportduikers werd begin 1973 een nieuwe tak van onderwatersport in Nederland geïntroduceerd; onderwaterhockey. Bij Argonauta is deze tak van onderwatersport een belangrijke rol gaan spelen en nationaal en internationaal werden al veel sportieve successen geboekt . De rijk gevulde trofeeën kast is hier de getuige van. September dit jaar organiseert Argonauta voor de 23e keer een prestigieus internationaal onderwater hockeytoernooi in zwembad De Wisselaar waar de beste teams ter wereld aan deelnemen.

Ook de jeugd heeft van de oprichting van de club een eigen plaats ingenomen. Door eigen instructeurs wordt de jeugdgroep geleid en met speciaal ontwikkelde programma’s ingewijd in het snorkelen, persluchtduiken en natuurlijk onderwaterhockey. Naast het “serieuze” werk worden er ook veel leuke evenementen georganiseerd.

Bij de seniorduikers ( vanaf 17 jaar) wordt veel aandacht besteed aan onderwaterfotografie maar meer nog aan onderwaterbiologie met als hoogtepunt het jaarlijkse biologieweekend op Schouwen-Duiveland in Zeeland.

Hoogtepunt in het verenigingsjaar is de jaarlijkse Algemene vergadering. Hier wordt het wel en wee van de vereniging uitvoerig besproken , de leden die het verdienen gehuldigd en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd. O.S.V.Duikteam Argonauta is een financieel gezonde veelzijdige vereniging die de leden veel mogelijkheden biedt. Driemaal per week ( ma-wo-za) wordt het zwembad gebruikt voor training en opleiding van duikers, voor onderwaterhockeytrainingen en wedstrijden en op zaterdag is een groot gedeelte van het bad voor de jeugd gereserveerd . Na de trainingen is de bar in het clubhuis geopend en kan er nog gezellig nagepraat worden onder het genot van drankje en hapje. Dat de duikers (sters) veel in het buitenwater te vinden zijn hoeft geen betoog . In de vakantieperiode zwermen zij over de hele wereld uit om daar te genieten van de wonderlijke wereld onder water en zo een extra dimensie aan de vakantie toe te voegen.

Wil je meer weten over onze vereniging kijk dan op onze site: www.argonauta.nl of kom op onze clubavond op woensdag , vanaf 21.00 uur, kennis maken in het clubhuis. Nieuwe leden , die de zwemkunst machtig zijn, zijn van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*