DISCLAIMER

 

Met de website www.argonauta.nl wil o.s.v. Duikteam Argonauta Breda leden, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden. Er is de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert o.s.v. Duikteam Argonauta Breda geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie. Aan de informatie die is opgeslagen en owrdt weergegevens op www.argonauta.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt o.s.v. Duikteam Argonauta Breda het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden meldt via e-mail; info@argonauta.nl of door contact op te nemen met de secretaris (nummer beschikbaar op de website).

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als media. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke- of mondelinge toestemming van o.s.v. Duikteam Argonauta Breda worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Links

Op de website van o.s.v. Duikteam Argonauta Breda is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van o.s.v. Duikteam Argonauta Breda en de vereniging kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en functionaliteit van websites van derden.

Colofon

Webmaster: Bestuur o.s.v. Duikteam Argonauta Breda
Techniek: DCConcepts

© Copyright o.s.v. Duikteam Argonauta Breda 2012