Snorkelen

Snorkelen is de basis van onderwaterhockey en daarom wordt hier tijdens de onderwaterhockey cursus veel aandacht aan besteed. Ook na de cursus is er door de trainers nog aandacht voor de zwem- en snorkeltechniek, en natuurlijk kan er ook altijd om hulp worden gevraagd mocht je dit echt willen verbeteren.

Snorkelen is niets anders dan zwemmen (borstcrawl) maar dan met vinnen aan, snorkel en masker op.

Binnen Argonauta worden er ook met enige regelmaat snorkelcursussen gegeven voor volwassenen, dus niet alleen nieuwe leden en jeugd, maar ook ervaren en semi-ervaren volwassenen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor onze jeugd verzorgen wij het Snorkelprogramma van de NOB (Snorkelen A, B & C). Dit is een heel mooi programma om heel goed te leren snorkelen.

Meer weten? Neem contact op met de betreffende commissie te vinden op onze contactpagina.