• Home
  • /Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie

Naar een veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat betekent  dat ongewenste omgangsvormen, t.w. sexueel overschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling, niet mogen voorkomen.

Bij Argonauta staat een veilig sportklimaat hoog in het vaandel. Zo ook bij NOC*NSF. Hiervoor wordt door het bestuur beleid gevoerd.

Als (jeugd) lid van Argonauta ben je automatisch ook lid van de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond). De NOB is aangesloten bij de nationale sportkoepel  NOC*NSF.

Om dit veilige sportklimaat te bereiken heeft Argonauta 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld

Marijke Cruijsbergs & Ben van der Putten: vertrouwenscommissie@argonauta.nl

en wordt er een verklaring omtrent gedrag(VOG) gevraagd van  (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers.

Dit beleid zal het komende jaar verder worden vorm gegeven.

Zie ook: http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport