Een veilig sportklimaat

Verplichte keuring
Om deel te nemen aan (sportieve) clubactiviteiten zijn onze leden verplicht zich eens in de 3 jaar duik-medisch te laten keuren door een gespecialiseerde arts, tenslotte beoefenen wij een sport die iets meer van het lichaam vereist dan gemiddeld. Leden boven de 50 moeten zelfs jaarlijks gekeurd worden. Gelukkig vergoeden de meeste ziekenkostenverzekeringen deze keuring. Op zoek naar een goede keuringsarts? Vraag ernaar in het clubhuis, er is altijd wel iemand die je op weg kan helpen.

Statuten en huishoudelijk reglement 
De rechten en plichten van de leden en bestuur van Argonauta liggen vastgelegd in de statuten van de vereniging. In aanvulling op deze statutenhanteren we ook een huishoudelijk reglement waarin we meer specifieke afspraken met elkaar hebben vastgelegd. Inzage in deze documenten is voorbehouden aan leden.

VOG 
Om de veiligheid van onze jeugdleden en cursisten zoveel mogelijk te borgen, beschikt iedere trainer en/of instructeur over een VOG-verklaring van maximaal 5 jaar oud. Mochten er desondanks toch zaken voorvallen waardoor leden in een ongewenste situatie terecht komen dan hebben we bij Argonauta een vertrouwenscommissie, waar je als lid je verhaal kwijt kan. Desgewenst zullen de vertrouwenscontactpersonen verder actie ondernemen. De contactgegevens van deze personen vind je via de link Vertrouwenscontactpersonen. Wanneer je liever contact opneemt met iemand buiten de vereniging, kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NOB.

AVG 
Ook binnen Argonauta leggen we persoonsgegevens van leden vast. We proberen het aantal gegevens tot een minimum te beperken en naar eer en geweten om te gaan met de recent aangescherpte regelgeving hieromtrent. Wij delen gegevens uit ons ledenbestand alleen met de NOB, dit zijn wij als NOB-vereniging verplicht. De privacy-statement van de NOB lees je hier: Privacy-NOB. Natuurlijk hebben wij als vereniging onze eigen statement: Argonauta-Privacy.