Contributie 2019

Entreegeld
Inschrijving < 16 jaar € 61,25 incl. eerste 3 maanden
Inschrijving 16 tot 18 jaar € 91,00 incl. eerste 3 maanden
Inschrijving >18 jaar € 115,00 incl. eerste 3 maanden
Contributie
Junioren <16 € 113,00
Senioren >16 € 281,00
Gezinskorting (senioren) € 30,00
Opleiding
NOB 1* € 50,00 Excl. Studiematerialen
NOB 2* € 100,00 Excl. Studiematerialen
NOB 3* € 25,00 Excl. Studiematerialen

Het lidmaatschap van onze vereniging ga je aan voor een minimum periode van 12 maanden. Indien meerdere volwassen gezinsleden lid zijn, wordt een gezinskorting toegepast. Bij Argonauta wordt je vanaf 16 jaar gezien als volwassene. Bij het beëindigen van een lidmaatschap hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden, na schriftelijke opzegging bij de secretaris.

Het inschrijfgeld ontvangen we graag in één keer, de jaarcontributie mag naar eigen voorkeur voldaan worden, mits deze volledig is voldaan voor het einde van het kalenderjaar.